Mofos - Outright Slut Party - (Nikki Blake, Maria Sanchez) - Bald Pussy Showdown