" }, { "vAlign" : "middle", "roll" : "onPauseRoll", "vastTag" : "https://syndication.exosrv.com/splash.php?idzone=3745127" }, { "vAlign" : "middle", "roll" : "postRoll", "vastTag" : "//a.o333o.com/api/spots/228435" }, { "vAlign" : "bottom", "roll" : "midRoll", "timer" : 5, "nonlinearDuration" : 5, "vastTag" : "https://syndication.exosrv.com/splash.php?idzone=3745129" } ] } } );